On hyväksytty Allunpanendukerähmöl
Protokolu‭ № 1‭ 17.‭ kylmykuudu‭ 2012

Alovehellizen‭ Karjalan kielen kodi‭ -yhtistyksen ustuavu

Vieljärvi

2012
 1. Yleizet kohtat
  1. Alovehelline yhtistys‭ ”‬Karjalan kielen kodi‭”‬,‭ ‬ielleh sanommo sidä Yhtistyksekse,‭ ‬on sen ozanottajien omatahtoine ičehaldivoiččii ei-kaupalline yhteiskunnalline‭ ‬yhtistys.‭ ‬Se‭ ‬on perustettu‭ ‬niilöin rahvahien kehitykses,‭ ‬kudamil on samat interiesat da kudamat ruvetah ruadamah sidä ruaduo,‭ ‬kudai on sanottu täs Ustuavas.‭ ‬Yhtistys on perustettu da ruadau Ven'an Federatsien Konstitutsien,‭ ‬Kanzanoigevuksien,‭ ‬Federualuzakonan‭ “‬Yhteiskunnallizih yhtistyksih nähte‭” ‬da meijän muan toizien zakonoin da tämän Ustuavan mugah.‭
  2. Yhtistys on juridine‭ ‬persounu Ven'an Federatsies‭ ‬olijoin zakonoin mugah yhtistyksen registratsiipäiväs algajen.‭ ‬Sil on oma omažus,‭ ‬kudamas häi vastuau iče omien‭ ‬vellalližuksien‭ ‬mugah,‭ ‬se voi omas nimes ostua‭ ‬omažuttu‭ ‬da‭ ‬käyttiä hyväkse omistandanoigevuksii da omii ei-omistajan oigevuksii,‭ ‬täyttiä omii vellalližuksii,‭ ‬olla viärittäjänny da viäritettävänny‭ ‬arbitruažu-‭ ‬da välisuvvos.‭ ‬Yhtistyksel on oma balansu,‭ ‬pečati,‭ ‬blankat,‭ ‬emblemu,‭ ‬makso-‭ ‬da tostu tilii bankas.‭ ‬Yhtistyksen simvouliekku on valdivon registriiruittavu da luguhotettavu,‭ ‬kui sidä ruatah zakonan mugah.‭
  3. Yhtistyksel on omažus,‭ ‬kudai kuuluu‭ ‬sille kui oma,‭ ‬libo‭ ‬yhtistys‭ ‬vuogruau‭ ‬da‭ ‬omistau sidä toizien zakonoin perustehel,‭ ‬se ižändöiččöy da käyttäy sidä‭ ‬olijoin zakonoin mugah oman‭ ‬Yhtistyksen tarkoituksih niškoi.‭
  4. Yhtistyksel on oigevus ižändöijä omih varoih ostettuu,‭ ‬heile‭ ‬rahvahil,‭ ‬juridizil‭ ‬persounoil‭ ‬da‭ ‬valdivol annettuu.‭ ‬Yhtistyksen ozanottajil ei ole oigevuttu Yhtistyksele annettuh omažuoh da hyö ei vastata‭ ‬Yhtistyksen vellalližuksis,‭ ‬ihan‭ ‬kui Yhtistys ei vastua omien ozanottajien vellalližuksis.‭
  5. Azienhoido yhtistyksel voi olla kahtel kielel:‭ ‬ven'akse da karjalakse.‭
  6. Yhtistyksen‭ ‬tyves alalleh toimii Halličus‭ ‬on‭ ‬Karjalan tazavallan Priäžän piiris,‭ ‬Vieljärven kyläs.‭
  7. Yhtistyksen‭ ‬kogonaine‭ ‬nimi‭ ‬ven‭'an‭ ‬kielel‭ ‬on‭ ‬Региональная общественная организация‭ «‬Дом карельского языка‭»‬.
  8. Yhtistyksen lyhendetty nimi ven'an kielel on:‭ ‬РОО‭ «‬ДКЯ‭»‬.
  9. Yhtistyksen kogonaine nimi karjalan kielel on Alovehelline yhtistys‭ ”‬Karjalan kielen kodi‭”‬.
  10. Yhtistyksen lyhendetty nimi karjalan kielel on:‭ ‬AY‭ “‬KKK‭”‬.
 2. Yhtistyksen tarkoitukset da ruavot
  1. Yhtistyksen tarkoituksennu on:‭
   • karjalan kielen da karjalazen kul'tuuran säilyttämine,‎ ‏kehittämine da propagandu da rahvahan eloksen luavun parandamine Vieljärven kyläs‭;
   • “Karjalan kielen koin‎” ‏perustamine Vieljärveh,‭ ‬sit kois rubieu ruadamah‭ ‬yhtistys.‭
  2. Yhtistyksen ruavot:
   • ližäopastuksen kehittämine‭ ‬karjalan kielel‭;
   • tervehellizen‭ ‬eloksentavan‭ ‬kehittämine‭ ‬karjalan kielel‭;
   • joudoaijan‭ ‬kehittämine‭ ‬karjalan kielel‭;
   • paikallizen biznesan kannatandu‭;
   • kylän kunnostamine‭;
   • sotsiualuavun da‭ ‬sotsiualupalveluksien andamine‭ ‬kylän‭ ‬rahvahile.‭
 3. Yhtistyksen oigevuot
  Yhtistys voi:
  1. välläh levittiä tiedoloi omas ruavos‭;
  2. andua palveluksii‭ ‬opastuksen,‭ ‬sotsiualupuolistuksen da tervehyönhoijon alal,‭ ‬sih kuulutah maksollizet palveluksetgi‭;‬
  3. ruadua muzein ruaduo‭;
  4. yhtyö kylän kunnostamizeh,‭ ‬sih kuuluu myös mustopaččahien akkiloičendu‭;
  5. tutkie kodirandualovehtu‭;
  6. ruadua kauppuruaduo‎;
  7. ruadua ulgotalovuollistu ruaduo‭;
  8. perustua joukkoviestimii da‭ ‬ruadua ilmahpiästäjän ruaduo‭;
  9. akkiloija arhitektuuran da kul'tuuran mustomerkilöi‭;
  10. luadie da pidiä festivualiloi,‭ ‬konferensieloi,‭ ‬jarmankoi,‭ ‬ozutteluloi,‭ ‬ozutteluloi-myöndii,‭ ‬arbajazii,‭ ‬hyvyönluadijoi konsertoi,‭ ‬hol'otandukauppoi‭;
  11. yhtyö valdivovallan da paikallizien‭ ‬ičehaldivoloin elimien piätöksien sellitändäh sen mugah,‭ ‬kui on kirjutettu‭ ‬olijois zakonois‭;
  12. pidiä kerähmölöi,‭ ‬miitingoi,‭ ‬demonstratsieloi,‭ ‬kulguloi da pikiettöi‭;
  13. ozuttua da puolistua omii,‭ ‬yhtistykseh kuulujien,‭ ‬myös toizien rahvahien oigevuksii‭ ‬da interiessoi‭ ‬valdivovallan elimis,‭ ‬paikallizis ičehaldivolois da yhteiskunnallizis yhtistyksis‭;
  14. täyttiä tävvelleh täyzivaldažuksii,‭ ‬kudamat ollah yhteiskunnallizil‭ ‬yhtistyksil‭ ‬zakonan mugah‭;
  15. kehittiä omii mielii‭ ‬eri‭ ‬yhteiskundueloksen kyzymyksis,‭ ‬kehittiä niilöi valdivovallan elimile‭;
  16. harjoittua da kehittiä kanzoinvälisty ruaduo‭;
  17. yhtyö Karjalan tazavallas piettävih‭ ‬paikallizien ičehaldivoloin‭ ‬valličendoih da referendumoih,‭ ‬kui on sanottu Ven'an Federatsien zakonois‭;
  18. perustua toizii ei-kaupallizii yhtistyksii‭;
  19. yhtyö toizih yhtistyksih kui nämmien yhtistyksien‭ ‬ozanottai,‭ ‬yhtyö‭ ‬ toizien yhtistyksien‭ ‬ruadoh da toizien ei-kaupallizien yhtistyksienke‭ ‬yhtes‭ ‬perustua liittoloi da‭ ‬assotsiatsieloi‭;
  20. perustua omii ozastoloi‭ (‬yhtistyksii,‭ ‬alaozastoloi libo ezitystölöi da filialoi‭) ‬Ven'an Federatsien toizis subjektois da ulgomualois‭;
  21. yhtyö kanzoinvälizih,‭ ‬valdivollizih,‭ ‬linnan-‭ ‬da kylänhaldivoloin,‭ ‬yksittäzih,‭ ‬sotsiualu-‭ ‬da gumanituaruprogrammoih da projektoih,‭ ‬kudamat on Yhtistyksen ustuavan täyttämizekse‭;
  22. omistua muadu‭;
  23. Yhtistyksel on toizet oigevuksetgi,‭ ‬kudamat on sanottu Ven'an Federatsien olijois zakonois,‭ ‬oman‭ ‬Ustuavan tarkoituksien täyttämizekse.‭
 4. Yhtistyksen‭ ‬vellalližuot
  Yhtistys on vellalline:
  1. noudua Ven'an Federatsien zakonoi,‭ ‬kanzoinvälizen oigevuon periuattehii da normii,‭ ‬kudamat koskietah‭ ‬Yhtistyksen‭ ‬ruaduo,‭ ‬noudua tämän‭ ‬Ustuavan normii.‭
  2. joga vuottu painua otčotat‭ ‬iččeh‭ ‬omažuon käytändäs libo andua mahto‭ ‬kaččuo sidä otčottua.
  3. joga vuottu ilmoittua sille laitoksele,‭ ‬kus on registriiruittu Yhtistys,‭ ‬oman ruavon jatkandas da sanuo,‭ ‬kus rubieu ruadamah‭ ‬Yhtistyksen‭ ‬alalleh toimii‭ ‬halličus,‭ ‬sanuo sen nimi da johtajat sen mugah,‭ ‬kui pidäy olla‭ ‬Yhtehizes juriidizien‭ ‬persounoin‭ ‬valdivollizes luvettelos.‭
  4. ozuttua Yhteiskunnallizii yhtistyksii registriiruiččijan laitoksen käskys Yhtistyksen halličuksen da sen johtajien piätökset,‭ ‬myös vuozinelländeksen da vuvven otčotat omas ruavos sen mugah,‭ ‬kui sidä käskietäh verolaitokset.‭
  5. laskie Yhteiskunnallizii yhtistyksii registriiruiččijan laitoksen edustajii oman Yhtistyksen pidoloih.‭
  6. auttua Yhteiskunnallizii yhtistyksii registriiruiččijan laitoksen edustajii,‭ ‬konzu hyö tahtotah‭ ‬kaččuo Yhtistyksen ruaduo sen‭ ‬Ustuavan tarkoituksien täyttämizekse da Ven'an Federatsien zakonoin noudamistu.‭
  7. ilmoittua sille laitoksele,‭ ‬kus on registriiruittu Yhtistys,‭ ‬moizien tiedoloin muutandas,‭ ‬kudamat on sanottu Federualizen zakonan viijenden stat't'an enzimäzes kohtas‭ ”‬Juriidizien‭ ‬persounoin da‭ ‬yksittäzien biznesmiehien valdivollizes registratsies‭”‬,‭ ‬tämä ei koske‭ ‬suaduloi litsenzieloi,‭ ‬luadie tämä pidäy‭ ‬kolmen päivän aigah,‭ ‬kui nämä muutokset on roittu.‭
 5. Yhtistyksen perustajat da ozanottajat,‭ ‬heijän oigevuot da vellalližuot
  1. Yhtistyksen perustajinnu ollah Ven'an Federatsien‭ ‬14‭ ‬vuottu täyttänyöt kanzalazet,‭ ‬kudamat on‭ ‬kerätty allunpanendukerähmön,‭ ‬kus oli piätetty perustua Yhtistys,‭ ‬hyväksytty‭ ‬Ustuavu,‭ ‬luajittu Yhtistyksen halličus da Tarkastuselin.‭ ‬Sit päiväs,‭ ‬konzu kai tämä oli piätetty,‭ ‬Yhtistys ongi perustettu,‭ ‬sen perustajat kerras roitah sen ozanottajikse da heile on oigevuot da vellalližuot tämän‭ ‬Ustuavan mugah.‭
  2. Joga yhtistyksen ozanottajal on samat oigevuot da vellalližuot.‭ ‬Yhtistyksen ozanottajakse voi tulla Ven'an Federatsien‭ ‬14‭ ‬vuottu täyttänyh kanzalaine,‭ ‬ulgomualazet,‭ ‬Ven'al zakonan mugah eläjät sen kanzalližuottah olijat rahvas,‭ ‬juriidizesti perustetut yhteiskunnallizet‭ ‬yhtistykset,‭ ‬kudamat ollah valmehet hyväksymäh Yhtistyksen‭ ‬ustuavan da ruadamah sen tarkoituksien‭ ‬täyttämizekse.‭
  3. Yhtistykseh liitytäh omal tahtol. ‎
  4. Ken tahtou tulla Yhtistyksen ozanottajakse,‭ ‬kirjuttau zajavleenien,‭ ‬yhteiskunnallizet liitot‭ (‬juriidizet‭ ‬persounat‭) ‬otetah Yhtistykseh niilöin halličuksien piätändäs. ‎
  5. Ottua libo ei Yhtistykseh piättäy Yhtistyksen halličus,‭ ‬enimistöl pidäy kannattua se,‭ ‬sit sidä kačotah Yhtehizel yhtistyksen kerähmöl.‭
  6. Yhtistyksen ozanottajil on oigevus:
   • ‏vallita da olla vallittavannu kaikkih Yhtistyksen elimih‭;
   • yhtyö Yhtistyksen ruadoloih‭;
   • käyttiä Yhtistyksen laittehii da brujii kui se on‭ ‬sanottu‭ ‬Yhtistyksen siändölöis‭;
   • suaja kaikenualastu‭ ‬mahtonalastu‭ ‬Yhtistyksen kannatustu da abuu‭;
   • ku tahtonou,‭ ‬ga iäre lähtie yhtistykses,‭ ‬sih niškoi‭ ‬pidäy‭ ‬kirjuttua‭ ‬vai‭ ‬zajavleenii‭ ‬Yhtistyksen halličuksele‭ ‬iäre lähtendäs‭;
   • välläh sanuo da puolistua omii mielii,‭ ‬kritikuija Yhtistyksen ruaduo‭;
   • ezittiä omii programmoi,‭ ‬projektoi,‭ ‬tutkimuksii,‭ ‬kirjutuksii,‭ ‬ku suaja Yhtistyksen kannatustu. ‎
  7. Yhtistyksen ozanottajal pidäy:
   • ‎noudua Yhtistyksen ustuavua‭;
   • maksua ozanottajan maksot: ‎
   • aktiivizesti yhtyö Yhtistyksen ruadoh‭;
   • täyttiä Yhtistyksen elimien piätöksii,‭ ‬kudamat oldih niilöin vallas piättiä.‭ ‬
  8. Yhtistyksen ozanottai‭ ‬Ustuavan rikondas‭ ‬Yhtistyksen halličuksen‭ ‬käskys‭ ‬opitah kurittua.‭ ‬Ku se ei auta,‭ ‬ga ruvetah duumaimah sih nähte,‭ ‬ku ajua iäre se ristikanzu yhtistyksespäi.‭ ‬Händy ajetah iäre,‭ ‬konzu sit iänesti Yhtistyksen halličuksen‭ ‬2/3‭ ‬rahvastu.‭
 6. Yhtistyksen elimien struktuuru
  1. Yhtistyksen ozanottajien yhtehine kerähmö
   1. Yhtistyksen piälimäzenny hallindoelimenny on Yhtistyksen ozanottajien yhtehine kerähmö‭ (‬ielleh sanommo sidä Yhtehine kerähmö‭)‬. Yhtehine kerähmö on‭ ‬täyzivaldaine piättämäh,‭ ‬konzu sil on enämbi puoldu Yhtistyksen rahvastu.‭ ‬Yhtehine kerähmö pietäh‭ ‬kerran vuvves,‭ ‬ei vähembi.‭ Viesti kerähmön piendypäiväs,‭ ‬-kohtas,‭ ‬-aijas da kačeltavis kyzymyksis pidäy työndiä Yhtistyksen johtajal joga yhtistyksen ozanottajale‭ ‬kirjazennu,‭ ‬sähköpoštan kauti libo sms:viestinny‭ ‬ei vähembi migu kuu enne Yhtehizen kerähmön piendiä. ‎Yhtehizel kerähmöl on oigevus sellittiä hos kudai kyzymys Yhtistyksen ruavos.
   2. ‎Yhtehizen kerähmön‭ ‬erillizet ruadomahtot.‭ ‬Se:
    • hyväksyy‭ ‬Ustuavan,‭ ‬muutokset da tävvendykset,‭ ‬sit registriiruiččou net,‭ ‬kui‭ ‬sidä käsköy zakonu‭;
    • miäriäy Yhtistyksen‭ ‬ruadoalat,‭ ‬sen omažuon käytändän‭;
    • valliččou nelläkse vuottu Yhtistyksen halličuksen Yhtistyksen ozanottajis‭;
    • valliččou nelläkse vuottu Yhtistyksen johtajan Yhtistyksen ozanottajis‭;
    • valliččou nelläkse vuottu Yhtistyksen‭ ‬tarkastajan Yhtistyksen ozanottajis‭;
    • ottau vastah da hyväksyy Yhtistyksen‭ ‬halličuksen da‭ ‬Tarkastajan otčotat‭;
    • sellittäy da hyväksyy Yhtistyksen tuliet ruavot‭;
    • piättäy Yhtistyksen muutandas da hävitändäs,‭ ‬keriäy‭ ‬hävitändykomissien‭;
    Mainittuloin kyzymyksien sellitändy kuuluu vaiku Yhtehizele kerähmöle da niilöi ei voi sellittiä nikudai toine Yhtistyksen elin.‭
   3. Yhtehizen kerähmön piätökset on hyväksytty silloi,‭ ‬konzu niilöis iänestettih‭ ‬enimät‭ ‬Yhtehizel kerähmöl olijat.‭ ‬1.,‭ ‬2.,‭ ‬3.,‭ ‬4.,‭ ‬8.‭ ‬kohtien kyzymykset‭ ‬on hyväksytty,‭ ‬konzu niilöis iänesti‭ ‬2/3‭ ‬Yhtehizel kerähmöl olijois.‭
   4. Yhtehizen kerähmön ylimiäräzet kerähmöt keriäy Yhtistyksen johtai Yhtistyksen halličuksen,‭ ‬Tarkastajan kehitykses libo sen ozanottajien‭ (‬heidy pidäy olla enämbi ku puoli‭) ‬zajavleenies.‭
  2. Yhtistyksen halličus
   1. Yhtehizen kerähmön istundoloin välis Yhtistyksen alalleh toimijannu‭ ‬haldivoiččijannu‭ ‬on Yhtistyksen Halličus,‭ ‬kudamua johtau Yhtistyksen piälikkö.‭ ‬Yhtistyksen halličus vallitah Yhtehizel kerähmöl nelläkse vuottu.‭ ‬Äijängo hengie rubieu kuulumah sih sežo piätetäh Yhtehizel kerähmöl.‭
   2. Yhtistyksen halličus:
    • kehittäy omii programmoi da projektoi,‭ ‬kudamat koskietah‭ ‬Yhtistyksen ruaduo‭;
    • ilmoittau Yhtehizele kerähmöle‭ ‬piettävis‭ ‬Yhtistyksen ustuvan muutoksis da tävvendyksis da‭ ‬sih niškoi‭ ‬sanou konkrettizii kehityksii‭;
    • edukädeh kaččou nennii kyzymyksii,‭ ‬kudamii ruvetah sellittämäh Yhtehizel kerähmöl‭;
    • hyväksyy Yhtistyksen‭ ‬budžietan vuvvekse‭;
    • miäriäy Yhtistyksen ozanottajien maksoloin miäry da‭ ‬niilöin maksanduaigu‭;
    • andau‭ ‬luvan pidiä kauppoi,‭ ‬kudamii ei ole vuvven menolistas‭;
    • tarkastau Yhtistyksen elimien ruaduo‭;
    • hyväksyy Yhtistyksen vuvven otčotan da balansan‭;
    • hyväksyy Yhtistyksen finansupluanan da luadiu kohenduksii sih‭;
    • piättäy toizih yhtistyksih‭ ‬yhtyndäs‭;
    • piättäy Yhtistyksen‭ ‬talovusyhtistyksien perustandas‭;
    • ottau Yhtistyksen ozanottajikse da työndäy iäre sit‭;
    • täyttäy Yhtistyksen nimes juriidizen persounan oigevuksii da täyttäy sen vellalližuksii sen‭ ‬Ustuavan mugah‭;
    • joga vuottu‭ ‬ilmoittau sille laitoksele,‭ ‬kus on registriiruittu Yhtistys,‭ ‬oman ruavon jatkandas da sanou,‭ ‬kus rubieu ruadamah Yhtistyksen alalleh toimii halličus,‭ ‬sanou sen nimen da johtajat sen mugah,‭ ‬kui pidäy olla Yhtehizes juridizien‭ ‬persounoin valdivollizes luvettelos.‭
    • kaččou,‭ ‬ku Yhtehizen kerähmön piätökset oldas täytetty‭;
    • sellittäy toizii kyzymyksii,‭ ‬kudamat ei kuuluta Yhtehizen kerähmön ruadoalah‭;
   3. Yhtistyksen piälikkö keriäy‭ ‬Yhtistyksen halličuksen istundon konzu se pidäy,‭ ‬ga vai ei vähembi migu kerran puoles vuvves.‭
   4. Yhtistyksen halličus on täyzivaldaine piättämäh,‭ ‬konzu sil on enämbi migu puolet Halličuksen rahvahis.‭ ‬Yhtistyksen halličuksen piätökset on hyväksytty silloi,‭ ‬konzu niilöis iänestettih enimät,‭ ‬tämä ei koske‭ ‬niilöi kyzymyksii,‭ ‬kudamis on erikseh sanottu täs‭ ‬Ustuavas.‭
  3. Yhtistyksen piälikkö‭
   1. Yhtistyksen piälikkö on‭ ‬Yhtistyksen korgevin virgu.‭ Yhtistyksen piälikkö vallitah Yhtistyksen yhtehizel kerähmöl nelläkse vuottu.‭
   2. Yhtistyksen piälikkö:
    1. johtau Yhtistyksen ruaduo‭;
    2. keriäy‭ ‬rahvastu‭ ‬Yhtehizele kerähmöle da Halličuksen istundoloile,‭ ‬on niilöis paginanvedäjänny:
    3. vastuau Halličuksen ies finansuruavos da Yhtistyksen toizes ruavos‭;
    4. vastuau Yhtistyksen aparuatale kuulujis ruadolois,‭ ‬sanou kelle midä ozanottajis pidäy ruadua da‭ ‬miäriäy‭ ‬niilöin täyzivaldažukset Yhtistyksen tarkoituksien täytändäs‭;
    5. johtau jogapäivästy Yhtistyksen aparuatan ruaduo Yhtistyksen piätöksien,‭ ‬programmoin da projektoin täyttämizekse‭;
    6. edustau Yhtistysty Ven'an da ulgomuan juriidizien da fizičeskoin persounoin keskes,‭ ‬allekirjuttau sobimuksii da toizii kauppoi‭ ‬Ven'al da ulgomual‭ ‬Yhtistyksen nimes‭ (‬Yhtistyksen halličuksenke sellitettyy‭)‬,‭ ‬jagau luottamuskirjazii.‭
    7. valmistau tarvittavii dokumentoi da materjualoi Yhtistyksen halličuksele kačottavakse‭;
    8. ilmai luottamuskirjastu ruadau Yhtistyksen nimes‭;
    9. käyttäy Yhtistyksen‭ ‬varoi sen mugah,‭ ‬kui on piättänyh Yhtistyksen halličus‭;
    10. järjestäy buhgalterskoidu da veromaksandan ruaduo da sit otčotan pidämisty,‭ ‬kui se on miärätty‭;
    11. julguau Yhtistyksen käskylöi,‭ ‬nevvoloi‭ ‬da toizii dokumentoi,‭ ‬kudamat reglamentiirujah Yhtistyksen ruaduo‭;
    12. hyväksyy Yhtistyksen ruadajat,‭ ‬sellittäy‭ ‬ruadajii koskijoi‭ ‬kyzymyksii‭;
    13. avuau bankois makso-‭ ‬da toizii tililöi‭;
    14. sellittäy toizii kyzymyksii,‭ ‬kudamat ei kuuluta tämän Ustuavan mugah Yhehizele kerähmöle da Yhtistyksen halličuksele.‭
   3. Konzu Yhtistyksen piälikkyö ei ole,‭ ‬hänen ruadoloi ruadau eräs Yhtistyksen halličukseh kuulujis Halličuksen piätöksen mugah.‭
 7. Yhtistyksen tarkastai
  1. Yhtistykses‭ ‬tarkastusruaduo‭ ‬ruadau Tarkastai,‭ ‬kudai vallitah Yhtehizel kerähmöl nelläkse vuottu Yhtistyksen finansu-‭ ‬da talovusruadoloin tarkastukseh niškoi.‭
  2. Tarkastajakse ei sua vallita Yhtistyksen halličukseh kuulujua.
  3. Yhtistyksen Tarkastai‭ ‬tarkastau Yhtistyksen finansu-‭ ‬da talovusruaduo ei vähembi migu kerran vuvves.‭ ‬Tarkastuksen tulokset häi ezittäy Yhtehizele kerähmöle hyväksyttäväkse.‭ ‬Ylimiäräzet tarkastukset pietäh silloi,‭ ‬konzu sidä prižmitäh ei vähembi migu‭ ‬1/3‭ ‬kaikis Yhtistyksen ozanottajis.‭ ‬Tarkastuksien tulokset Tarkastai ezittäy Yhtistyksen halličuksele da Yhtehizele kerähmöle.‭
 8. Yhtistyksen omažus da varat
  1. Yhtistys,‭ ‬kudai on juriidine persounu,‭ ‬on sille kuulujan omažuon ižändöiččii.‭ Yhtistyksen ozanottajil ei ole oigevuttu ižändöijä Yhtistyksele kuulujua omažuttu.‭
  2. Yhtistyksel on oigevus‭ ‬ižändöijä‭ ‬muadu,‭ ‬kodiloi,‭ ‬huonuksii,‭ ‬eländypaikkoi,‭ ‬ajonevvoloi,‭ ‬laittehistuo,‭ ‬brujii,‭ ‬kul'tuurah,‭ ‬opastukseh da tervehyönhoidoh kuulujua‭ ‬omažuttu,‭ ‬varoi,‭ ‬aktsieloi,‭ ‬toizii arvobumuagoi,‭ ‬tostu omažuttu,‭ ‬kudai pidäy Yhtistyksen ustuavan‭ ‬tarkoituksien täyttämizekse.‭ Yhtistyksen omažuoh voi kuuluo laitokset,‭ ‬julguamot,‭ ‬joukkoviestimet,‭ ‬kudamii perustetah libo ostetah omih varoih‭ ‬Ustuavan tarkoituksien da‭ ‬olijoin zakonoin mugah.
  3. Yhtistyksen omažus da varat roitah:
   • piäzy-‭ ‬da ozanottajien‭ ‬maksolois‭;
   • omatahtozis maksolois da lahjoituksis‭;
   • dengois,‭ ‬kudamii ustuavan mugah‭ ‬suajah luvendolois,‭ ‬ozuttelulois,‭ ‬hol'otandukaupois da toizis pidolois‭;
   • biznesruavon dengois‭;
   • krediitöis da velgahotandas‭;
   • valdivonavus‭;
   • ristikanzoin omatahtozes ruavos‭;
   • kanzallis-oigevuksellizis kaupois‭ ‬suadulois dengois‭;
   • ulgotalovuollizen ruavon tulolois‭;
   • toizis zakonan mugazis tulolois.‭
  4. Yhtistyksen varoi käytetäh Yhtistyksen ustuavan tarkoituksien täyttämizekse.‭
  5. Yhtistys voi ruadua biznesruaduo,‭ ‬ku se on‭ ‬Ustuavan tarkoituksien täyttämizekse,‭ ‬siksehäi Yhtistys on perustettu.‭ ‬Biznesruaduo Yhtistys ruadau Ven'an Federatsien Kanzanoigevuksien da toizien zakonoin mugah.‭ ‬Sit ruavos suaduloi dengoi ei sua jagua Yhtistykseh kuulujile,‭ ‬niilöi pietäh vai‭ ‬Ustuavan tarkoituksien täyttämizekse.‭
  6. Erähii ruadoloi,‭ ‬kudamat on miärätty federualizil zakonoil,‭ ‬Yhtistys voi ruadua silloi,‭ ‬konzu suau litsenzien.‭
  7. Yhtistys voi ruadua hyvyönluadijoi da biznesruadoloi rahvahan hyväkse.‭
 9. Yhtistyksen otčotan pidämine
  1. Yhtistys pidäy buhgalterskoidu da veromaksandan‭ ‬otčottua‭ ‬olijoin‭ ‬zakonoin mugah.‭
  2. Yhtistys da sih kuulujat ollah vastuonalazet niilöis tiedolois,‭ ‬kudamii on vuvven otčotas.
  3. Dokumentoi hoidau Yhtistyksen piälikkö.‭
  4. Yhtistyksen ruadokohtas pidäy‭ ‬olla semmozet dokumentat:
   • Yhtistyksen ustuavu‭;
   • Yhtehizen kerähmön piätökset,‭ ‬kudamis on sanottu Yhtistyksen perustandas,‭ ‬da toizet‭ ‬Yhtistyksen dokumentat‭ ‬Yhtistyksen ruavos‭;
   • dokumentat Yhtistyksen valdivollizes registratsies‭;
   • dokumentat Yhtistyksen omažuos‭;
   • toizet dokumentat,‭ ‬kudamat pidäy olla olijoin zakonoin,‭ ‬Yhtistyksen ustuavan mugah,‭ ‬Yhtehizen kerähmön da Halličuksen‭ ‬piätöksien‭ ‬mugah.‭
  5. Kai iel mainitut dokumentat pidäy olla suadavis joga aigua da kaikile,‭ ‬ket tahtotah niilöi kaččuo.‭
 10. Ustuavan muutoksien da tävvendyksien luajindu
  1. Muutokset da tävvendykset Ustuavah hyväksytäh Yhtistyksen Yhtehizel kerähmöl,‭ ‬niilöis pidäy iänestiä ei vähembi migu‭ ¾ ‬Yhtehizel kerähmöl olijoil da niilöi pidäy registriiruija,‭ ‬kui sidä käsköy zakonu.‭
  2. Ustuavan muutoksil da tävvendyksil on juriidine valdu,‭ ‬konzu net‭ ‬registriiruiččou valdivo.‭
 11. Yhtistyksen hävittämine da muuttamine
  1. Yhtistyksen muuttamizes‭ (‬sen liittämizes,‭ ‬yhtistämizes,‭ ‬jagamizes,‭ ‬uvvistamizes‭) ‬piätetäh Yhtehizel kerähmöl,‭ ‬sit pidäy iänestiä ei vähembi migu‭ ¾ ‬kerähmöl olijoil,‭ ‬luajitah sidä kui käsköy zakonu.‭ ‬Yhtistyksen muutandan jälles Yhtistyksele kuulujat oigevuot da vellalližuot ruvetah kuulumah‭ ‬sen jatkajale‭ (‬jatkajile‭)‬.‭
  2. Yhtistyksen hävittämizes piätetäh Yhtistyksen Yhtehizel kerähmöl,‭ ‬sit pidäy‭ ‬iänestiä‭ ‬ei vähembi migu‭ ¾ ‬kerähmöl olijoil,‭ ‬kui sidä käsköy zakonu libo se piätetäh suvvos zakonan mugah.‭
  3. Se elin,‭ ‬kudai piätti‭ ‬Yhtistyksen‭ ‬hävitändäs‭ (‬Yhtehine kerähmö libo suudo‭)‬,‭ ‬perustau‭ ‬hävitändykomissien.‭ ‬Hävitändykomissiel,‭ ‬konzu se on miärätty,‭ ‬on täyzivaldažus vediä ielleh Yhtistyksen ruaduo.‭
  4. Yhtistyksen omažus da varat,‭ ‬silloi konzu on täytetty‭ ‬kreditouroin vuadimukset,‭ ‬pannah‭ ‬Yhtistyksen ustuavan tarkoituksien täyttämizekse.‭ ‬Midä ruadua jiännyön omažuonke,‭ ‬sih nähte‭ ‬ ilmoittau hävitändykomissii joukkoviestimis.‭
  5. Hävitettyy Yhtistyksen dokumentat,‭ ‬kudamat koskietah sen ozanottajii,‭ ‬työtäh valdivole ruokkoh,‭ ‬kui sidä käsköy zakonu.‭
  6. Kai tiijot da‭ ‬dokumentat,‭ ‬kudamii pidäy olla Yhtistyksen hävitändäs,‭ ‬annetah elimeh,‭ ‬kus oli‭ ‬piätetty Yhtistyksen registratsies Yhtistysty perustajes.‭
  7. Yhtistys on hävitetty da juriidizennu persounannu toimindan loppenuonnu silloi,‭ ‬konzu sit kirjutetah juriidizien persounoin luvetteloh.‭