Karjalan Kielen Kodi (KKK) alovehelline yhtistys

Syväindö

KKK:n tarkoitus da perustamine
KKK:n halličus
KKK:n kerähmöt
Ustuavu (siännöt)
Tovestukset
KKK:n dokumentat
Linkit

KKK:n tarkoitus da perustamine

Karjalan Kielen Kodi yhtistyksen tarkoituksennu on karjalan kielen da karjalazen kul'tuuran elävyttämine, kehittämine da kuhkuttamine, da rahvahan eloksen luavun parandamine karjalazes kyläs, kuduas yhtistys ruaduagi. Ruavon tugikohtannu rubieu ruadamah Karjalan Kielen Kodi (KKK) Vieljärvel.

Karjalan Kielen Koin roindupäivy on 22.7.2012 Vieljärven kluubal. Ol'ga Gokkoevan kučuttuh kerähmöh tuli hyvin paikale kyläläzii, kuduat ruvettih kannattamah KKK idejua da piätettih ruveta ruadamah. Lopukse kerähmörahvas käydih kaččomas tulijua kodii da sovittih enzimäzes subotniekas.

Toine roindupäivy on viijes suboniekku 26.10.2012. Silloin piätettih perustua yhtistys kannattamah Karjalan Kielen Kodii da haldivoiččemah käytändöllizii da hallindollizii dieloloi. Silloi sežo vallittih halličus yhtistyksele.

Kolmas roindupäivy on 17.11.2012. Silloi Karjalan Kielen Koin halličus pidi enzimäzen vastavundan da sen jälgeh oli vie yhtistyksen kerähmö, kudai hyväksyi halličuksen ezitykset.

KKK:n halličus

Alovehellize yhtistyksen "Karjalan Kielen Kodi" halličukseh kuulutah:
Halličus da kerähmörahvas

KKK halličuksen vastavundu 17.11.2012

Vastavundas piädielot oldih:

KKK:n kerähmöt

KKK yhtistyksen kerähmö 17.11.2012

Ustuavu

Karjalan Kielen Koin ustuavu (siännöt) hyväksyttih halličuksen vastavundas da yhtistyksen kerähmös 17.11.2012. Ustuavan kogonah voi lugie täs linkis. Täs lyhyt sellitys, midä ustuavas voi lugie:

KKK Yhtistyksen perustamistovestukset

Karjalan Kielen Koin dokumentat

Tiä ollah kai dokumentat, kudamat liitytäh mua- da kodidieloloih (muan auktsion, vuogrusobimus, muan pasportu, srojinduluba, koin pasportu, koin ozuttehen sundu, koin käyttöhottoluba, omistustovestuksen luajindan maksu)

Договор оферты / Sobimus denguavun ehtolois:

Dengan andai suau nimittiä dengan käyttötarkoituksen, muite dengu käytetäh KKK:n ustuavan mugazeh tarkoitukseh.

Linkit

Linkilöi toizile sivustoloile, kudamien syväindö liittyy Karjalan Kielen Koin toimindah.