KARJALAN KIELEN KODI – YHTISTYS

RUADOKERDOMUS 2017


Vuonnu 2017 Karjalan kielen kodi –yhtistyksen ruado jatkoi Ustuavan mugah, kudamah on kirjutettu kaksi piäruaduo: karjalan kielen kehitändy da Vieljärven eläjien elaijan luavun kohendandu da Karjalan kielen koin nostandu.

Koin piendy da srojjindu

Karjalan kielen kodi pyzyy pystyi rahvahan vuoh, Vieljärven rahvas da muijalpäi tulluot pietäh Kodie puhtahannu, lämmitetäh päččilöi, kabrastetah pihua da hallatah halgoloi. Suuri abu nämmis ruadolois on tänä vuon olluh kielipezän ruadajis. Valeri Ivanov on hallannuh halgoloi, abuniekoinnu oldih Vieljärven da Oulun nuoret, kielipezän vahnembat dai toizet. Kerholois kävijät da kielipezän ruadajat pestih kezäl kai poloveikat da puaksuh kabrastettih Kodie kaiken vuvven aijan. Kois on äijy kukkii, niilöi tuodih Zasekovan sizärekset – Nadežda, Klavdija da Zoja dai toizet naizet. Toine etuažu on eistynyh hyvin vuonnu 2017: on pandu lämböizol´atsii, suadu teatruzualu valmehekse, pordahat. Toizen etuazan sähköruavot on azuttu putilleh (koordinuattorannu Ivanov Valeri). Mauri Kekkonen azui kielipezän tualetan da pani linoleuman senčois. Maria Kähäri perehen kel azui čuurujuaššiekan pihale, Maksim Poloskov andoi podarkakse kaksi kodastu.

Den´goin keriändy

Yhtistys on jatkanuh den´goin keriändiä, on otettu vastah toizien den´guabuu. Aktiivizeh tabah ruattih Vieljärven rahvas Karjalan kielen kois: otettih vastah gostát, gostitettih čuajul, syötettih (primieräkse Anuksen muuzikkufestivualin gost´at elokuun allus), ozutettih Kodie, piettih seminuaroi da kaikenmozii pidoloi (vuogrumaksut). Kois ruadau čöndžöibazari da käziruadolois 15 % menöy Koin hyväkse. Kois voi ostua kniigoi, kai den´gat mennäh Koin hyväkse. Teatrugruupan spektaklis on kerätty den´goi. Abuu ollah annettu: Minä olen kanzalaine – palkindo (174 000 rubl´ua), OOO ”Avtodorogi-Pitkäranta” (läs 80 000 rubl´ua, pordahat), Irina Perova (muoviukset, 47 000 r), Natalja Drobaha (5000 r), PAO Sberbank (10 000 r), Kirill Kirillov (4700 r), Šottujev V.N. (5000 r), Kornilov D.G. (20 000 r), Krupitsa V. (uksi yläh), OOO Zenit (50 000 r), OOO Setles (30 000 r), Bogdanova J.V. (5000 r), Jegorov Aleksandr da Irina (läs 10 000 r, tulensammutandubrujat), OOO Jarmarka (syömisty kielipezäle), OOO Promles (2 m3 lauduu), Maksim Poloskov (kaksi kodastu pihale), Obaljajeva J.I. (5000 r), TD Gloster (läs 5000 r, raudupaččahat) da äijät muut.

Projekturuavot

Vuvven aigah argiruavon rinnal on ruattu projekturadoloigi. Karjalan kielen kodi on avvuttanuh Karjalan Sivistysseurua nygyaigazien pajoloin diskan ilmah piäständäs. Disku on kiinnittänyh rahvahan mieldy äijäl eri mualois da alovehil.

    On pietty vuvven kestäi Kaikile avvoi kodi - projektu Prezidentan programan vuoh (900 000 rubl´ua). Tämän projektan hantuzis on pietty äijy piduo, organizutittu kerhoruadoloi, teatran matkoi toizih kylih. Projektan den´gois 200 000 rubl´ua on mennyh toizen kerroksen lämböizolátsijeh.
  1. On pietty Karjalaine suarnu – kilbu Karjalan Tazavallan Rahvahallizen politiekan ministerstvan den´guavun vuoh (170 000 rubl´ua). Kilbu on pietty Vieljärven školas. Kilbah tuldih školaniekat Karjalan Tazavallan eri piirilöis.
  2. Priäžän piirin Vierahii lapsii ei ole – projektan hantuzis on suadu den´guabuu Kielipezän ruadoh (184500 rubl´ua). Nämmil den´goil on suadu perttilomuloi, käziruadotarbehii da ostettu podarkoi Uvven Vuvven pruazniekkah.
  3. On pietty Tyttiteatran lapsien luageri (yhtesruavos Priäžän Julia Tolmačevan kel, Nina Barminan da Julia Ponomarevan kel), kielipezäluageri (lapsiperehii Suomespäi keral), komiksuluageri (karjalazii ymbäri Karjalua).
  4. Priäžän piiri on maksanut 1,5 hengen ruadopalkan (Nina Barmina da Natalja Antonova)
> Yhtesruavos passiboičemmo Vieljärven školua, Vieljärven kul´tuurukodie, Priäžän hallinduo da Karjalan Sivistysseurua.

Den´gutilandeh

Projektat annetah mahtuo kehittiä Karjalan kielen koin ruaduo. Ielleh suuren avun suammo toizien den´guavus da omas ruavos. Kai abuden'gat nygöi mennäh Koin srojindah.

Kielipezä

Nápukat – kielipezä on avavunuh 1.4.2017. Nygöi kielipezäs on 8 lastu da 2 lapsien kaččojua, yksi syömizien keittäi. Kezäkuun lopussah kielipezä ruadoi puoli päiviä, elokuus lähtien kielipezä ruadau tävven päivän. Fotokuvas on lapsien kaččoi L'ubov Popova, toizennu ruadajannu on Galina Markova. Syömizii keittäy Anni Borovik. Kielipezän lapset ollah ozakkahat: hyvät lapsien kaččojat, hyvät syömizet da čomat pertit. Piädielo yksikai on se ku nämä lapset ruvetah pagizemah karjalakse!

Kielen opastundu

Karjalan kielen opastai Nina Barmina on pidänyh läs 200 čuassuu karjalan kielen urokkoi da lyhytaigazii kursoloi kävijöile. Karjalan kieleh opastutah eri-igähizet lapset da ruavas rahvas. Školan kel on äijy yhtesruaduo. Školan karjalan kielen opastai Julia Ponomaróva pidäy erähii urokkoi Karjalan kielen kois. Kielenopastundua on Kois läs joga päiviä.

Teatruruado

Ruavahan teatran vedäjänny jatkau Vera Dmitrijevan Ivanova. Vuvven aigah on azuttu Mendih buaboit miehele -spektakli. Teatru ozutti omii spetaklii 6 kerdua 5 kyläs Karjalas. Uuzi spektakli on pitky da on suannuh hyvän vastahotandan joga kohtas. Lasten teatran vedäjänny on ruadanuh Zinaida Jefremova, teatrugruuppu on vuvves azunuh kaksi spektaklie da ozuttanuh niilöi Karjalan kielen kois, Vieljärven školas Karjalaine suarnu – festivualis da Vieljärven päivykois. Lasten teatran gruuppu ajeli Petroskoile da sie käydih Kanzallizeh teatrah da taidehmuzeih.

Tiedotehniekkukursat

Martti Penttonen on vedänyh Robotiekkua da ohjelmoindua 9-99 vuodehizile kursoi. Sphero-kursan läbi ollah piästy 12 opastujua,   Scratch-kursan egzuamenas läbi ollah piästy 6 opastujua. On pietty 16 kursupäiviä. Kursoin tavoittehennu on tuttavuo tiedotehniekkah da tiedokonehien ohjelmoindah robotoin vuoh. Robotoi ollah Sphero miäččyrobottu, pyöril ajettavat robotat Move Mini da STS-Pi, da jallai astujat Martti-robotat. Robotoi ohjatah loittonohjavuksel käzin, Scratch palapeli ohjelmoindukielel, libo Python ohjelmoindukielel. Pyöril liikkujat robotat srojimmo yhtes. Move Mini robotan sydämes on Micro:bit tiedokonehkarti, STS-Pi robotan karti on Raspberry Pi. Martti-robotoih sežo ližiämmä Raspberry Pi kartin, mikrofonan, kovaiänizen da kameran da opimmo nenga tävvendiä niilöin čusvoloi da neruo. Ohjelmoindah da yhtevyönpidoh robotoinke käytämmö taulutiedokonehii da kannettavii tiedokonehii.

Käziruadoloin kerhot

Käziruadoloin kerholoin vedäjänny on ruadanuh Aleksandra Nikolajeva. Aleksandra malttau kai perindöllizet karjalazet käziruavot – yhtel nieglal nieglondangi. Nedälis Aleksandra pidäy 4-5 urokkua. Naizet opastuttih käyttämäh kirjondumašinua. Yhtesruavos Jovensuun naizien kel on opastuttu azumah sumkoi koufeipakietois. Naizet opastuttih kudomah kaksipuolizii kindahii da piäh pandavii. Naizet azuttih suuren od´dúalan uvven tunissian metoudiekan mugah. Vieljärven naizet voijah tuvva myödäväkse omii käziruadoloi Karjalan kielen kodih.

Paginkanzu

Vuonnu 2017 Karjalan kielen kois on pietty 7 Paginkanzu-piduo. Kluuban vastavundois piimmö perindöllizii pruazniekkoi, pagizimmo peldoruadolois da naizien käziruadolois.

Naizien tervehys

Ligakuus 2017 on algavunuh uuzi kerho. Naizet kerävytäh kolme kerdua nedälis azumah hengitysnivellysty Antonovan Natoin ohjaukses libo videon avul.

Muut ruavot

Karjalan kielen kois on ainos kudamidä toimindua. Vuonnu 2017 Kodih on olluh läs 5000 käyndiä, enimyölleh Vieljärven rahvas. Talvel, sygyzyl da keviäl Kois ruatah kerhot. Kezän aigah Karjalan kielen kois pietäh joga vuozi Karjalan kielen koin roindupäiviä. Karjalan kielen kodi pyzyy pystyi rahvahan vuoh da kerholoin vedäjien väil, kudamat ottavuttih omah ruadoh da suahah rahvas käymäh Karjalan kielen kodih. Fotokuvas on tiedokilvan rahvastu. Kezäl 2017 Antonovan Natoi pidi kalastajien tiedokilvan. Joukot tuldih Vieljärven, Kinelahten, Jyrgilän da Nuožarven kylis.