Robotiekkua da ohjelmoindua 9-99 -vuodehizile

Enzimästy robotiekkukursua Karjalan Kielen Kois kezäl 2016 opastujat hyvin vastattih. Pidäy oppie kehittiä ielleh. Täl alal kai kehittyy ruttoh. Kui sen jo tiedi Gretsien mužikku 2500 vuottu tagaperin, kahtu kerdua et voi kylbie kezoidu samas joves - vezi virdua, ainos tulou uuzi vezi. Kezän 1916-kursal käytimmö Sphero miäččyrobotan ohjuandah Macrolab da OrbBasic -ohjelmii - robotan valmistai jo ei tuve niidy ohjelmii, toizeh Spheroh niilöi jo ei voinnuh azendua. Keviäl 2017 tilain Martti Robotan (Marty-the-robot), nygöi olen sen suamas. Pidäy duumaija opastus uvvessah.

Nengomil pluanoil allammo uvven školavuvven. Nengomii pordahii myö rubiemmo nouzemah:

  1. Sphero miäčyn ajamine da ohjelmoindu (4-6 čuassuu)
  2. Martti Robotan ohjelmoindu (6-10 čuassuu)
  3. Robotoin ohjelmoindu Python ohjelmoindukielel (6-10 čuassuu)
  4. Muudu ohjelmoindua da tiedotehniekkua (0-∞ čuassuu)

Minul kyzytäh, mindäh opastua nengomua dieluo kui "robotiekku" nengomas paikas kui KKK. Robotiekal on suuri simvouline merkičys tehnillis-talohuollizes kehitykses, moine hyppy kui muanviljelyn keksimine korvuamah keriändiä, konehvoiman keksimine, informatsiitehnolougii tuotandos. Robotat yhtistetäh kaksi jälgimästy da net muga kui tullah ristikanzan reviirale. A minun perspektiivas robotat ollah kuhkutuslindu, atrappu, kudamil opin vediä lapsii 9-99 v. ohjelmoindah. "Ohjelmoi, eiga roittos ohjelmoijukse!". Motivatsii opastua ohjelmoindua KKK:s on vediä karjalan kieldy argeh da uudeh aigah, pyzymäh karjalazii kiinni leivän syrjäs.

6.8.2017
mp